ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ           ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023         ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦ. 1-Οι φυσικοί αριθμοί 1.1 , §1.2 , §1.3 ,  §1.4  , §1.5 ΚΕΦ. 2-Τα κλάσματα 2.1 , §2.2 , §2.3 ,  §2.4  , §2.5 , §2.6 ΚΕΦ. 7-Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί 7.1 , §7.2 , §7.3 ,  §7.4  , §7.5 , §7.6   … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ   ΦΥΣΙΚΗΣ   Γ’ ΤΑΞΗΣ     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023   ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ   1.2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.6 ( μόνο η υποενότητα Ηλεκτρική δύναμη και πεδίο) ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  2.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  2.2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  2.3  (από το τέλος της σελίδας 43 έως την αρχή της σελίδας 46 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ   2.5  (μόνο … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου   Από το σχολικό εγχειρίδιο   Ενότητα 1   Ολόκληρη Ενότητα 2   Ολόκληρη Ενότητα 3   Ολόκληρη Ενότητα 4   Ολόκληρη Ενότητα 5   Ολόκληρη εκτός από Γ, Δ, Ε και Στ   Οι σημειώσεις στο τετράδιό σας και τα φωτοτυπημένα φυλλάδια που έχουν διανεμηθεί κατά τη διάρκεια … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ “ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ” Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση «Ομήρου Ιλιάδα» Β΄ Γυμνασίου   Ραψωδία Α: στ 54-306 (σελ 23-31) Ραψωδία Ζ: στ 369-529 (σελ 71-77) Ραψωδία Π: στ 684-867 (σελ 112-117) Ραψωδία Χ: στ 247-394 (σελ 139-143) Η καθηγήτρια Ελευθερία  Ροβυθάκη

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2023 Εξεταστέα υλη μαθηματικών Β Γυμνασίου   Από το σχολικό βιβλίο μαθηματικών Β Γυμνασίου Μέρος  Α Κεφάλαιο 1ο Παράγραφοι  1.2 , 1.4 Κεφάλαιο 2ο Παράγραφοι  2.1 , 2.2 , 2.3 Μέρος Β Κεφάλαιο 1ο Παράγραφοι 1.2 ,1.3 , 1.4 Κεφάλαιο 2ο 2.1 , 2.2 Κεφάλαιο 3 Παράγραφοι 3.1, 3.2 , 3.3   … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2023 Εξεταστέα υλη μαθηματικών Γ Γυμνασίου   Από το σχολικό βιβλίο μαθηματικών Γ Γυμνασίου Μέρος  Α Κεφάλαιο 1ο Παράγραφοι  1.1 ,  1.2,   1.3,   1.4,  1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 , 1.10 Κεφάλαιο 2ο Παράγραφοι  2.1 , 2.2 , Κεφάλαιο  3ο Παράγραφοι 3.1 , 3.2 ,  3.3   Μέρος … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη για τις απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2023 στο μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου   Από το βιβλίο “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία –  Γ΄ Γυμνασίου” οι εξής σελίδες:   σσ. 11-13 (από το “Κίνημα του Διαφωτισμού” έως το τέλος της 1ης Ενότητας) σσ. 14-15 (από την “Αποικιακή κρίση” έως το τέλος της 2ης Ενότητας) σελ. … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη για τις προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2023 στο μάθημα της Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου Από το βιβλίο “Αρχαία Ιστορία – Α΄ Γυμνασίου” οι εξής σελίδες: σσ. 23-25 σσ. 29-34 σσ. 40-41 σσ. 43-53 σσ. 57-62 σσ. 65-66 σσ. 69-72 σσ. 83-88   Ο καθηγητής Παναγιώτης Λουπάσης

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη για τις προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2023 στο μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου: Από το βιβλίο “Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Α΄ Γυμνασίου” τα εξής κείμενα: “Το πιο γλυκό ψωμί” (σελ. 18) “Νινέτ” (σελ. 45) “Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο” (σελ. 49) “Νέα Παιδαγωγική” (σελ. 92) “Τα κόκκινα λουστρίνια” (σελ. 160) “Ο πιστός φίλος” (σελ. 174) … Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ   ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ    Γ’ ΤΑΞΗΣ     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023   ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.3      Η οργάνωση των έμβιων όντων – Τα οικοσυστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  2.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5.6   Η καθηγήτρια Ευαγγελία Σχοινοπλοκάκη

2ο Γυμνάσιο Κισσάμου © 2021 - Πολιτική απορρήτου